referat styremøte 11/01-2023

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 11.01


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen (varamedlem), Ninette Berg(medlem),

Anita Kristensen ( leder) Anniken (varamedlem )

Referent: Ninette Berg


1. Ny samarbeidsavtale med Åros ridesenter.Nytt avtaleforslag kom fra Dag og Silje dagen før

styremøte. Styret har dermed ikke satt seg inn i avtalen.

Styret ønsker advokatbistand i sak etter anbefaling fra Norges idrettsforbund – advokat Kjell

Bentestuen er anbefalt.

Silje og Dag kommer og fremlegger samarbeidsavtalen sin

Styret ønsker et møte med advokat, NIF og rytterkrets om ny avtale før denne fremlegges på

GF.

2. Hestebil – avklaring hva vi gjør her

Kommet et forslag på tilleggsavtale på hestebil.

Styret stemmer forut av avtalen – vi finner en løsning for hvordan vi kan løse dette sammen

med advokat. Og deretter med Åros ridesenter.

Styret ønsker å finne en løsning for medlemmer å komme seg på stevner samtidig vil vi

gjerne finne en løsning som er god for både KRIS og Åros ridesenter

3. Økonomi. Styret har mandat til å forvalte klubbens økonomi uten noen øvre grense

Vi har 2 på signatur rett / Synnøve og Anita (leder har)

Vi må lage nye rutiner – 10.000 kr så må resten av styret godkjenne

Forslag på å få opp til GF om å begrense styrets myndighet på investeringer, men heller

vedtekter endringer før GF her

4. Status svindel: vi er blitt svindlet for ca. 57 000,- kr. Anita sjekker opp om noen av forsikringer

kan være gjeldende her. Siden flere klubber er svindlet undersøker vi også om NIF kan hjelpe.

Vi bør ha en styreansvars forsikring

5. Styrets sammensetting – innkommende forslag om å få inn en inhabil styreleder som vi heller

honorerer der vi som klubb kan «kreve» å få for eksempel utført søknader og som «styrer»

resten av styret som må komme fra KRIS sin medlemsmasse

Ninette hører med NIKR sine nysatsninger

Forslag sendes så valgkomite: Camilla Bergvik , Petter Aamodt – vara Roger Hellevik

6. Rytterstøtte søknad -Anita gjennomgår hjemme – og legger ut samlet beløp for alle.

Samtlige søknader oppfyller kriteriene. Anita sender ut tildelingsmail pr. rytter

7. Stevner – Skal vi arrangere stevner? Klubben ønsker å arrangere stevner. Spiller tilbake til

sportslig leder

8. Kioskdrift – skal vi ha denne åpen eller ikke? 5-6 tusen pr mnd. Skal være verdiskapende for

klubben. Få nye folk .Ninette oppfordrer på forvert siden til at flere tar vakter .


Anita passer på at rutiner skjerpes her. Klubben har bestemt at denne skal være åpen

9. Avklaring nyttårsbord – blir ikke nyttårsbord- forslag til temakveld/happening – Elisabeth

undersøker . Viktig å ikke drøye for lenge,

10. Klubbkvelder – her må utarbeide et årshjul – klubbkveldrepresentanter Elisabeth og Madelen

11. GF fastsettelse - Sittende styre kan sitte – Elisabeth som vara Styret må opp til 7 medlemmer

-endre vedtekter her. Ungdomsrepresentanter bør være på valg. Forslag 19.03. 22

12. Hindermateriell – må noe investeres- avklaringer med Dag & Silje.

13. Neste møte – her er flere datoer for avklaring

14. Dag og Silje – Gjennomgang samarbeidsavtale – kommer med informasjon

Samarbeidsavtale – vi får en advokat til å se på dette.

Vi må også få en advokat til å se om vi har lov til å avgjøre samarbeidsavtalen som styre eller

om det må opp til GF

15. Når er begge voltene opptatt – be om en oppdatering for når begge er planlagt å bruke


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.