Styrets sammensetning 2023:

Anita Kristensen Hellevik ( leder) mobil: 40042873

Mail: tornadofrieser@gmail.com

Terje Gundersen (nestleder) mail: Terje.gundersen@hotmail.no    

Kristin Høiland Breimoen ( styremedlem)

Sofie Langholm (styremedlem )

Elin Andreassen Eriksen (styremedlem )

 Synnøve Ianke Borøy ( kasserer)