referat styremøte 9/11-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 09.11.2022


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen ( varamedlem), Ninette Berg(medlem),

Anita Kristensen ( leder) Karina Sloth på nett ( medlem ) Anikken Grey (varamedlem)

Referent: Ninette Berg


1. Samarbeidsavtale.

Styret kan se på ny samarbeidsavtale om nytt forslag sendes til styret skriftlig i forkant av et

Møte. Styret må kunne forvalte medlemmers interesse , derfor må nytt avtale forslag

inneholde fordeler for klubbens medlemmer

Styret ønsker en gjennomgang av eksisterende og eventuell ny avtale av en jurist .


2. Hestebil – styret avstemt at vi ønsker ut avtalen. Dette har styret fått signaler fra Dag om er

ønskelig fra deres side også. Anita tar kontakt for videre prosess.

3. innkommende sak fra Dag – ønsker støtte for NHF – 4 ryttere. Han ber om 20 000 i støtte -

trener er borte 4 dager (onsdag – søndag) Elisabeth stiller seg inhabil .Styret stemmer

enstemmig for å gi støtte. Ryttere kan ikke søke støtte om dette stevne i etterkant

Dag søker egen støtte som trener – klubben har enstemmig vedtatt 2000 kr dagen + km og

diett.

4. Harald og kommer og informerer om ny storklubb. De representerer arbeidsutvalg for en

nytt regionalt senter. Pr. nå eneste senter som har lands og elitestevner.

5. Neste møte 07.12 kl. 19:00


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.