referat styremøte 1/2-2023

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 01.02.2023


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen (varamedlem), Ninette Berg(medlem),

Anita Kristensen ( leder) Karina Sloth (medlem) ( digitalt)

Referent: Ninette Berg


1. Søknad om strømstøtte behandles for november og desember

- Styret avstemmer søknad til strømstøtte – avstemmes 50/ 50 – styreleders stemme

avgjøres.

- Styreleder foreslår 25 % - 15 000

Forutsetning for innvilgning og overføring er at Åros ridesenter sender klubben faktura slik at

klubben kan søke støtte videre.

Anita tar ansvar for å søke driftstilskudd

2. Karina Sloth tar opp inhabilitets spørsmål i styret i forhold til Åros ridesenter -det gjelder

dugnad kontra ansettelse. Tas opp på Generalforsamling som et eget punkt

3. Kiosk oppdatering: Avstemminger er ofte en halvtime før det skal stenges, mangler litt

oppgjørskjema, Anita er kioskansvarlig og følger opp 1 til 2 ganger i uken fremover.

Oppfordrer til fleksibilitet der det er mulig – steng og spar strøm om det er lite folk – er det

godt salg og du har mulighet stå gjerne lengre

Anita tar opplæring med nye folk i kiosken

Ninette oppfordrer på forvert siden til vakter

4. Styret oppfordrer Åros ridesenter til å være flinke å legge ut informasjon i god tid om hallen

er opptatt

5. Styrets fremtoning utad -styret skal behandle saker og diskutere det internt og ikke ta med

diskusjonene ut til ikke involverte parter. Styret ber også Åros ridesenter holde seg

profesjonelle. Styresiden skal holdes kort og informativt.

6. Ny samarbeidsavtale som Åros ridesenter har foreslått.

Elisabeth og Anita var i møte med Advokat Tofte, Helene Uglem 09.01.23 for å se igjennom

nytt forslag fra Åros ridesenter.

Styret bad advokat om juridisk hjelp for nye og gamle avtaler samtidig som vi spurte konkret

om det var mulig å finne en løsning for ny samarbeidsavtale uten å ødelegge bruksrett eller

fordeler for Kristiansand og Søgne rideklubb.

Styret jobber for å ivareta medlemmenes interesse i samarbeidsavtalen.

Advokat Uglem anbefaler tinglysning av gamle avtaler, herav bruksrett.

Tidligere styre skulle ha tinglyst avtalen.

Advokatutgifter påløper seg for å kunne sikre samarbeidsavtale.

Styret ber Uglem tinglyse avtalen (som tidligere vedtatt)

7. Representant for idrettskrets, Per Ivar Bristøl og eventuelt rytterkrets møter representanter

fra styret for å rådgi oss videre i samarbeidsavtale hva vi bør og hva vi har rett til å gjøre –

07.02. kl. 18:30 I Idrettens Hus

8. Ninette fremtidige aktiviteter/stevner på senteret


9. Tuva trekker seg som ungdomsrepresentant -Madelen ønsker heller ikke videre -Vi søker nye

representanter til GF

10. Andrew Settli har ledig april/mai Pris har pleid å være 1200,- pr.pers pr. helg - 2 ridetimer +

en teori time

11. Anita ber Synnøve om årsregnskap – her må også underbilag leveres- Sjekk om vi må ha

revisor for gjennomgang

12. GF 26.03. kl. 16:00 – Åros ridesenter – Anita sender ut innkalling og begynner på

årsberetning

13. Valg – komitee – Kamilla Bergevik & Petter Aamodt Lillian tar kontakt


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.