styrereferat 15/2-2023

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 15.02.2023


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Ninette Berg(medlem), Anita Kristensen ( leder) Karina Sloth

(medlem) Elisabeth Mortensen (varamedlem) ( digitalt)

Referent: Ninette Berg


1. Varsel om inhabil kontroll komiteè - kommet inn forslag på Nadia Kielland Sværd, Terje

Gundersen , Inga Solberg , Kristian Sagen – avstemmes på ekstra ordinr generalforsamling

Anita Hellevik sender mail til Bristøl om disse for å sjekke habilitet

2. Idrettsforbundet anbefaler oss å sette opp egen link til varsling – og la utnevnt person( er) ta

kurs – Anita Hellevik undersøker i påvente av dette å sette opp link fra idrettsforbundet

3. Vi avventer til etter generalforsamling med å utpeke noen i styret til å ta dette

4. Referat fra møte med Dag og Silje gjennomgås:

-Pant i liten hestebil går ikke – Dag foreslår traktor

Vi foreslår frivillig pantsettelse og tinglysnings dokument samt frist for utbetaling – foreslått

1. juli

5. Stevne og aktiviteter ønskes av både Åros ridesenter og styret i KRIS

Åros ridesenter har noe begrenset muligheter for å bidra– styret ønsker videre med

aktiviteter

Ninette undersøker hvilke helger april / mai -vi kan ha gjestetrener på Åros ridesenter

Det er ønske Andrew Zetli

Stevner ?

Anita Hellevik hører med kretsen hvor de anbefaler at vi legger klubb og distrikstevner

Vi sjekker så datoer med Dag og Silje


6. Ekstra ordinær generalforsamling 26.02.23 - må møte minst 4 stemmeberettiget –

Møteleder Ninette

7. Styreansvarsforsikring + ansvarsforsikring ligger på ca. 80000 kr i året – Trygg forsikring


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.