styrereferat 2/10-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte 2. oktober 2022.

Tilstede: Anita K. Hellevik ( konstituert leder) Ninette Berg ( styremedlem), Anniken Gray

(avtroppende leder) . Elisabeth Mortensen ( vara medlem), Karina Sloth ( styremedlem), Lillian

Waler( styremedlem) Dag Olsen ( eier Åros Ridesenter).

Referent: Anniken Gray.

1. Dag Olsen informerte styret om at det er ønskelig å revurdere avtalen mellom KRIS og Åros

Ridesenter. Avtalen fra 2019 sendes til alle medlemmer av styret. Dag sender utkast til ny

avtale til styrets medlemmer som må gå igjennom denne på neste styremøte som er 19.

oktober. Det er fint om forslag til ny avtale kan sendes ut i forkant av møtet den 19., slik at

styrets medlemmer kan sette seg inn i avtalen på forhånd. Selve avtalen må behandles på

ekstra ordinær generalforsamling. Innkallelse til den må sendes en måned i forkant til

klubbens medlemmer og selve sakslisten med vedlegg må sendes ut 2 uker før.

2. Styret er i etterkant av møtet formeldt endret i Brønnøysundregisteret. Anita går inn som

leder, Ninette går inn som medlem og Anniken går inn som varamedlem.

3. Anita sender ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

4. Det er ønskelig at styret kommer med forslag til datoer, enten en torsdag eller fredag der

kulturdirektøren kan komme på besøk. Dette bør skje i løpet av oktober. Styret må også i

sammen med Åros Ridesenter legge en plan for besøket.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.