referat styremøte 24/8-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 24. august 2022


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen ( varamedlem), Ninette Berg(varamedlem), Karina Sloth(styremedlem), Anita Kristensen ( nestleder), Dag Olsen( eier av Åros Ridesenter), Anniken Gray ( leder), Anne Sundøy ( bistår med søknader, deltok i saken som omhandlet søknader og ridestier)

Referent: Anniken


 1. Søknad om støtte: Elisabeth og Silje har vært i dialog med noen som drifter stall i Nord – Norge. De har gode systemer for å søke om ulike støtteordninger, og kan bistå klubben og Åros Ridesenter i denne prosessen. Elisabeth holder dialogen med dem.
 2. Elisabeth og Anita deltar på digitalt sponsorkurs.
 3. Anne sjekker ut frister og søknadsprosedyrer på lokaler banker og organisasjoner.
 4. Karina kontakter Kristiansand kommune via mail når hun har fått «gatenavn» områdenavn på stier/veier der det er mulighet for å ri, men det står ridning forbudt. Friluftsloven og allemannsretten skal i utgangspunktet gjelde dersom ikke annet er vedtatt slik som stien rundt Kvernhusvannet. Lillian sjekker opp hvilke områder som er aktuelle og gir en tilbakemelding på dette til Karina.
 5. På oppstallørmøte tidligere denne uken ble det bestemt at stalleleien økes med 1000kr pr måned. Det vil fremdeles vare mulighet for å ta kveldsforinger og helgevakter i stallen, med fratrekk på oppstallør regningen fra Åros Ridesenter.
 6. Åros ridesenter er forberedt på at avtalen i forhold til hestebilen må revurderes. 
 7. Sponsormidler: Du betaler for en reklameplass om det er på bilen, i ridehallen , eller utebanen. Til nå er det kommet inn 7- 8 stykker.
 8. Sponsorhappening før jul? Ninette er en bidragsyter her, og kan stille opp.
 9. Anniken kontakter kulturdirektøren i forhold til besøk av senteret og klubben. Anniken går i dialog med Silje for å avtale når det passer best med besøk.
 10. Det ble enstemmig vedtatt at kiosk kompensasjonen økes til 200 kroner pr kiosk vakt. Aldersgrense for å stå i kiosken er 14. år. Det er viktig å ha åpent de dagene det er rideskole og når det er drop inn på lørdager. 
 11. Elisabeth lager en prosedyre på hva den som er kiosk ansvarlig skal gjøre og ha ansvar for, og kommer med ett forslag også i forhold til kompensasjon for dette arbeidet som sendes på mail til styremedlemmene for innspill og avstemming. 
 12. Madelen går inn som ungdomsrepresentant for Susanne, og hun og Lillian hjelper til på klubbkveldene. Neste klubbkveld er i september.
 13.  Anita sjekker igjen med Cultiva i forhold til filmen som ble laget av dem om KRIS.
 14. Anniken blir varamedlem , dette pga personlige forhold, og Ninette går  fra vara og inn som fast styremedlem.
 15. Ninette og Silje legger en plan på stevne/pay and jump, helgekurs osv. 


Neste møte er satt til 14. september kl 19.00 til 20.00. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.