referat styremøte 27/4-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat fra styremøte 27. april 2022.

Tilstede: Anita Kristensen Hellevik,( nestleder) Karina Sloth ( styremedlem), Lillian Waler (styremedlem),Elisabeth Mortensen ( fast varamedlem), Anniken Gray ( leder). Dag Olsen ( eier Stall Olsen)

 1. Idrettstinget. Ingen møtt fra KRIS her i år. 
 2. Dugnad Sommerbris. Anniken bringer dette videre på klubbsiden for å lufte stemningen. Det er stevne på Epona samme helg, og det aldersgrense på de som kan jobbe dugnad denne helgen på 18 år. Dette setter noen begrensninger.
 3. KRIS blir på nåværende tidspunkt ikke med i det videre arbeide for en storklubb på Sørlandet. Dette ble etter nøye overveielser enstemmig vedtatt på ekstra ordinært styremøte 6. april 2022. Interim styret ved Madland har fått beskjed om dette. KRIS er positive til et godt samarbeid og har sagt seg villig til å bidra på andre møter dersom det er ønskelig. 
 4. Cultiva: Anita sjekker opp i hvor langt filmen Cultiva har laget om klubben er kommet.
 5. Det settes ned en gruppe bestående av Elisabeth, Karina, Dag og Silje som i sammen legger kurs og retning for videre utvikling av KRIS.
 6. Kontakt/avtale lastebil OK.
 7. Det jobbes med å sette i system hvordan en kan søke ulike støttemidler til klubben. Elisabeth bistår her.
 8. Det jobbes med å få nytt klubbtøy. Elisabeth er i dialog med Skoies og publisere dette på klubbsiden til KRIS. Det jobbes også med utarbeidelse av ny logo. Elisabeth har fått tilbud på dette. 
 9. Evaluering stevne: mange av de samme som jobber dugnad hele helgen. Det ses på muligheter for å få flere av klubbens medlemmer til å delta på dette, jmf arbeidsgruppe som er satt ned bestående av Dag ,Silje, Elisabeth og Karina.Vi trenger å få opplæring i tidtakersystemet , anlegg i dommerbod og sekretariatet. Lillian vil få opplæring på sekretariat og Alf Marin Farbot har sagt seg villig til å gi opplæring på det tekniske. Santidig re det viktig at flere kan disse tingene slik at det ikke blir så sårbart. Vi fikk gode tilbakemeldinger på stevnet far dommere og rytterrepresentant.
 10. Det må ses på om vi trenger flere walkier.
 11. Anita holder på med stevneregnskapet.
 12. KRIS i folketoget i Søgne 17. mai. Anniken har prøvd å få tak i representanten i Søgne flere ganger uten hell. Jobber med saken fremdeles. Dette må avklares snarest slik at medlemmene får beskjed.
 13. Eventuelt: Anita har sendt inn samordna rapportering. Anniken ha sendt inn søknad til kretsen for disp på kjønnssammensetningen av styret i KRIS 2022.
 14. Neste møte settes til onsdag 1. juni ca kl 19.00 til 20.00. 


Referent: Anniken.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.