styrereferat 25/5-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte 25. mai 2022.

Tilstede: Elisabeth Mortensen, styremedlem , Karina Sloth styremedlem , Lillian Waler styremedlem  , Anita Hellevik nestleder  og Dag Olsen ( eier Åros Ridesenter)

Forfall: Ninette Berg.

Referent: Anniken Gray, styreleder.

 1. Anniken var på dialogmøte 11. mai med idrettsforbundet. Ninette har sagt seg villig til å være barneansvarlig i styret.
 2. Anniken har gitt tilbakemelding på at klubben ikke stiller til dugnad under sommerbris. Det kollidere med stevne.
 3. Anita, Elisabeth og Karina jobber med å formalisere arbeidet rundt sponsoravtaler.
 4. Anniken kontakter Anne som har sagt seg villig til å hjelpe med å søke om støtte til klubben. Anne inviteres inn på neste styremøte.
 5. Det er laget ett årshjul for aktiviteter /stevner. Det legges ut på klubbsiden.
 6. Det « bestilles « 100  trykk med kubblogo slik at de er tilgjengelige dersom noen skulle ønske produkter.
 7. Det kalles inn til oppstallør møte snarest. Forverter kalles også inn. 
 8. Det er ønskelig at 17. mai planlegges tidligere enn det ble gjort i år.
 9. KRIS tar ansvaret for å handle inn til kiosken i sommer. 
 10. Anniken undersøker om det ligger noen avtale om ridesti fra gamle Søgne kommune. Anniken spør også om Anne kan bistå i forhold til det juridiske rundt rettigheter man har i forhold til ulike stiene/veiene og benyttelsen av disse til ferdsel med hest. 
 11. Neste styremøte: forslag til dato 24. august kl 19.00 på års Ridesenter.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.