INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE KRISTIANSAND OG SØGNE RIDEKLUBB

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 26. Feb 2023

Innkalling til årsmøte i Kristiansand og Søgne Rideklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand og Søgne Rideklubb. 

Årsmøtet avholdes 26.03.2023 kl 1600 på Åros Ridesenter Gamle Årosvei 19 4640 Søgne.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.03.2023 til kris.rideklubb@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på medlemmers mail, facebook side for medlemmer og vierkris sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kristiansand og Søgne Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kristiansand og Søgne Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kristiansand og Søgne Rideklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Styreleder Anita Hellevik kontaktes på Mobil: 40042873 eller mail kris.rideklubb@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 20.01.2022. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.