Styrets sammensetning 2022 : 

Anniken E. E.  Gray ( leder) mobil: 98063931 mail: anniken.gray@kristiansand.kommune.no

Anita Kristensen Hellevik ( nestleder) mobil: 40042873 mail: tornadofrieser@gmail.com

Lillian Waler ( styremedlem)

Karina Sloth ( styremedlem)

Synnøve Ianke Borøy ( kasserer)

Elisabeth Mortensen ( varamedlem)

Ninette Berg ( varamedlem)