referat EG/infomøte 2nov-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat Ekstra ordinær generalforsamling


Anita åpner møte 19:12

Kun møtt 6 stk samt Dag Olsen – herav 4 fra styret


Ekstra ordinær generalforsamling blir da et informasjonsmøte


Uten avstemming

Sakens kjerne – Åros ridesenter ønsker ny samarbeidsavtale for å sikre sunn og fornuftig drift av Åros

ridesenter.

Styret har behandlet dette, men har gitt avslag til Åros Ridesenter da styret ikke ser vi kan ha mandat

til å endre avtale da det ikke foreligger noe som kommer medlemmene til gode.

Tomta/senter er ikke stort i verdi da det er heftelser fra klubben.

Åros ridesenter står med vanskeligheter økonomisk og slik sett ønsker seg investorer for å kunne

drifte/ utvikle bygget videre.

Bygget er falleferdig og økonomien er vanskelig på drift da både strøm, for og leveranse gjør det

vanskelig å drifte fornuftig.


Åros ridesenter har en tinglyst avtale med Frelsearmeen som går ut i 2042 hvor det må driftes

ridesenter her.

For å kunne avstemme for en ny avtale må medlemmer komme til EG

Vedtekter for klubben følger NIF sine


Klubben spørr Åros ridesenter om avtalen kan revideres – Dag bekrefter dette


Anne anbefaler å tinglyse bruksrett for klubben. Dette tas eventuelt videre til drøfting på et

styremøte


Det diskuteres om hva som er riktig i forhold til ny samarbeidsavtale .

Styre må forvalte medlemmers interesse


Om Dag og Silje ønsker ny samarbeidsavtale kan dette tas opp på ordinært GF uavhengig av styrets

innstilling


Avslutter med hvordan vi går frem videre.

Styret vil diskutere på neste styremøte 09.nvember


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.