Styrets sammensetning 2019

Navn

Ansvar

Tlf.

Email

Ninette Berg

Styreleder

99295813

ninette@hotelparken.no

Ann Kristin Svela

Nestleder

95176022

annkristin_svela@hotmail.com

Trine Bredland

Styremedlem

41338212

Trine.bredland.andersen@kristiansand.kommune.no 

Anita Hellevik

Styremedlem

40042873

anitkri@hotmail.com

Petter Aamodt

Styremedlem

944 30 158

petteraamodt@live.no

Jennie Repstad

Ungdomsrepresentant

4835 59 56 

Jenn-r@online.no

Terje Repstad

Vara og kasserer

40284082

tirbn@online.no

Ann Louise Blikra

Vara

90010393

Nero-blomst@hotmail.com 

Levert av IdrettenOnline